CE-märgistus

GK Trade OÜ poolt müüdavad tooted omavad CE-märgistust.

CE on lühend prantsuskeelsest väljendist 'Communité Européen'. CE-märgistuse puhul on tegemist vastavusmärgistusega, mis näitab, et antud toode vastab Euroopa Liidu ehitustoodete direktiividega kehtestatud nõuetele ja on nn. kolmanda osapoole - volitatud asutuse ehk sertifitseerija poolt nõutavatel tingimustel katsetatud ning sihipärasel kasutamisel ohutu tarbija tervisele. CE-märgistus pannakse tavaliselt otse tootele või toote pakendile. CE-märgistus on kohustuslik nii Euroopa siseturul kui ka rahvuslikel turgudel Euroopas.

Meie toodete CE-märgistuse aluseks on vastavate Euroopa juhtivate laborite SP Technical Research Institute of Sweden ja VTT Tehnical Research Centre of Finland raportid.